Personvern

Din personlige informasjon lagret på våre nettsider holdes konfidensiell og lagres kun til videre bruk i forbindelse med dine kjøp og konto. 

Informasjonen blir ikke videreformidlet, solgt til tredjeparter eller brukt i forbindelse med markedsundersøkelser. 

Vi påtar oss retten til å sende deg informasjon angående din konto, kjøp eller ved annen nødvendig kontaktinformasjon. 

Nyhetsbrev utstedes kun til kunder som huker av for dette under registrering eller under "Innstillinger" for sin konto. 

 

Har du spørsmål? Kontakt oss via skjemaet her. Lykkerom AS © 2017 | Powered by Mystore